top of page

Wie en wat ?

IMG_3420.jpg
Wie zijn wij?

Neeltje Min Antonissen richtte in 2012 de groepspraktijk Psyché & Logos op, na eerst ruim 8 jaar als zelfstandig psychologe in de leer en onder supervisie te zijn gegaan van haar moeder Marjan Verlinden. 

 

Marjan Verlinden, ondertussen meer dan 50 jaar als psychologe werkzaam, vervoegde zich eveneens bij de praktijk.

Nadien sloten Dirk De Fleurquin en Eva Kennes zich aan, gevolgd door Laura Verschooten. Sinds begin 2021 heeft Grietje Verhoeven ons team vervolledigd.

 

 

Voor meer info over de verschillende medewerkers zie

 

Hoe werken wij?

 

 

In onze praktijk hanteren wij een ‘eclectische benadering’. Dit wil zeggen dat we steeds zullen inschatten welke benaderingswijze het best aangewezen is voor jou. Dit kan dus verschillen naargelang de persoon en de vraag. In eerste instantie maken wij plaats voor je verhaal en om je hart te luchten en zijn wij voor jou een vertrouwenspersoon. Ieder van ons heeft zijn eigen stijl van werken. Hierover lees je meer bij info over de verschillende medewerkers.

 

Therapie is een gezamenlijke zoektocht, die gewoonlijk een aanvang neemt  bij een crisissituatie. De psycholoog/therapeut zal met jou nagaan waar het probleem "in de grond" over gaat. Vanuit deze fenomenologische definities zullen we zoeken naar "alternatieve wijzen van gedrag" en "betekenis geven". Het resultaat zal gezonder zijn en een beter antwoord geven op wat JIJ echt nodig hebt om weer verder te kunnen.

 

Voor de geïnteresseerden kort een woordje uitleg over de verschillende benaderingswijzen die wij binnen onze praktijk hanteren.

Voor wie en waarom?​

 

 

Iedereen met een leeftijd vanaf 6 jaar, zowel individuen als koppels kunnen bij ons terecht. Indien naar onze mening aangewezen, maar enkel in samenspraak met jou kunnen andere personen (vb ouders, broer, zus,…) bij jouw therapie worden betrokken.

 

Therapie kan aangewezen zijn voor:

 

- persoonlijke problemen

 

- werk- of studieproblemen

 

- relatieproblemen

 

- verslavingsproblemen (drugs-drank-gok-eet-seksverslavingen)

 

- problemen tussen ouders en kind

 

- problemen met je kind

 

- problemen met vriendschappen

 

- omgaan met verlies of verwerking van andere ernstige gebeurtenissen

 

- mensen met psychische stoornissen of opvolging na opname

 

-  ....

Wat mag je wel / niet verwachten?

 

Gedurende een bepaalde tijd gaan we samenwerken en proberen de zaken waar je tegen aanloopt aan te pakken. We kijken zeker ook naar wat wel goed loopt en proberen meer succes ervaringen te creëren. Hoe lang dit therapeutisch proces zal duren kunnen wij op voorhand nooit zeggen, het hangt af van verschillende factoren en is afhankelijk van persoon tot persoon.

 

In het eerste gesprek, de kennismaking, kan je eerst even aanvoelen wie er tegenover je zit en met wie je al dan niet een therapie zal starten. Wij willen dan graag meer specifiek weten waarom je wil komen, wat je lasten en krachten zijn, wanneer ze optreden,…. Wij kunnen geen wonderen verrichten en jouw lasten niet wegtoveren. Maar wij gaan je wel helpen inzichten te verkrijgen en vaardigheden te ontwikkelen, zodat jij zelf je probleem een ander wending kan geven, er beter leert mee omgaan of er zelfs helemaal vanaf raakt.

 

Als wij van mening zijn dat andere hulp beter voor jou zou zijn of wij denken dat een andere collega beter geplaatst is om jou bij je vraag te helpen, zullen we je doorverwijzen. Anders gaan we gewoon van start. Belangrijk om weten is dat wij ons tijdens de therapie altijd strikt aan ons beroepsgeheim zullen houden.

 

 

 

bottom of page