top of page

Marjan Verlinden

Ik ben Marjan Verlinden. Sinds 1969 ben ik aan het werk als erkend psycholoog/psychotherapeute, erkend door de psychologencommissie met nummer 442101170. Ik volgde de opleidingen psychodrama en groepstherapie aan de  interactie-academie, alsook partnerrelatietherapie en cognitieve technieken aan de relatiestudio te Gent.

 

Mijn werkzaamheden als psychotherapeute startte ik in Vita et Pax en Cidar, daarnaast was ik medeoprichter en staflid van Kern (centrum voor therapieopleiding en relatievorming) en gaf ik groepstherapieën en assertiviteitstrainingen in zowel België als Nederland.

 

Sinds vele jaren ben ik zelfstandig therapeute, optie volwassenen en partners in mijn eigen praktijk. Na eerst mijn eigen dochter  Neeltje Min Antonissen enkele jaren te hebben gesuperviseerd en ondersteund  bij het inwerken als volwaardig therapeute, heb ik mij recent ook mee in haar psychologenpraktijk gevestigd.

 

Ik werk volgens het psychodynamische psychotherapie, waarbij een actieve samenwerking tussen mij en mijn cliënt centraal staat. Daarnaast wordt mijn manier van werken gekenmerkt door het aangaan van confrontatie en een directieve aanpak met behulp van expressieve technieken zoals psychodrama, rollenspel,….

Ik ben Neeltje Min Antonissen. Toen ik opgroeide zag ik mijn moeder, Marjan Verlinden, altijd als zelfstandig psychologe werken. Ik was er getuige van hoe zij vol overgave en enthousiasme mensen heeft geholpen bij hun vragen en   problemen en hoe zij telkens opnieuw veel voor hen kon betekenen.

 

Haar waardevolle inzet was voor mij niet alleen een mooi voorbeeld, maar ook mijn bron van motivatie om zelf in 1999 de studie klinische psychologie te starten   aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik startte gelijk in 2004 als zelfstandig psychologe, erkend door de psychologencommissie met  erkenningsnummer 782106205.

 

 Ik deed na mijn studie nog een opleiding forensische psychiatrie en psychologie en volgde meerdere cursussen. Naast het werken als zelfstandig psychologe, werkte ik als psychologe bij verschillende diensten ( bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, forensisch centrum, ambulant diagnostisch centrum kinderen&jongeren.) Op die manier leerde ik de ‘in en outs’ van het werk als psychologe en deed ik ervaring op met meerdere therapievormen. Ik werkte met veel verschillende mensen en kreeg inzicht in de verscheidenheid aan problemen en levensvragen. 

 

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door een actieve en  directieve aanpak, dus (huis)werkopdrachten, geven van adviezen en praktische tips, rollenspel....Hierbij hanteer ik zowel aspecten uit de cognitiefgedragsmatige-, de systeemtherapeutische als de oplossingsgerichte benadering. Ik richt mij tot volwassen individuen en koppels.

 

Neeltje Min Antonissen

Nele Van Ginkel

Ik ben Nele Van Ginkel.  In 2009 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Universiteit van Gent. Sindsdien werk ik met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Elk met hun eigen verhaal, elk met hun eigen vragen. Sinds 2011 combineer ik mijn werk als zelfstandig psychologe met een job als gezinsdiagnostisch medewerker. Ik ben erkend door de psychologiecommissie met nummer 862110624. Tevens volg ik momenteel de opleiding tot systeemtherapeut aan de Interactie-Academie.

 

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht met moeilijkheden van zeer uiteenlopende aard. Gaande van moeilijkheden in de sociale contacten, emotionele moeilijkheden, angsten of vragen en strubbelingen die het leven op bepaalde momenten met zich kan meebrengen. Daarnaast heb ik ook een uitgebreide kennis van het autisme spectrum.

 

Aan de hand van gesprekken en actief oefenen, maar ook creatieve opdrachten en spel bij de kleinsten, gaan we samen op zoek naar een manier om beter te leren omgaan met de moeilijkheden die er zijn. Dit met een visie vanuit het oplossingsgericht en systeemtheoretisch werken. Steeds oog hebbende dat de manier van werken past bij de persoon die er voor mij zit.

Dirk De Fleurquin

Ik ben Dirk De Fleurquin en in 1979 behaalde ik mijn bachelor Sociaal Agogisch Werk.

Vanaf 1990 begon ik als voltijds psychotherapeut in een consultatiebureau verbonden aan Tele-Onthaal. In 1993 behaalde ik na een opleiding van 3 jaar mijn erkenning als cliëntgericht psychotherapeut (FMS Turnhout). In 2008 verkreeg ik na een 4 jarige systeemgerichte opleiding het certificaat van relatie- & gezinstherapeut (Kern, St.-Niklaas).

 

Gedurende mijn 35 jarige loopbaan werkte ik niet alleen als psychotherapeut, maar ook als hulpverlener in vele sectoren, waaronder gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en intensieve thuisbegeleiding van kinderen met ernstige gedrags- & emotionele stoornissen. Daarnaast was ik ook gedurende 12 jaar praktijklector in de KdG Hogeschool in Antwerpen en werkte ik bijna 6 jaar voltijds als coach/procesbegeleider met 17 leidinggevenden en hun teams in DBC Openluchtopvoeding.

 

Ik ben werkend lid, zowel  van de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie, sinds1993) als van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- & Gezinstherapie, sinds 2008). Ik ben ook erkend als psychotherapeut door de Christelijke Mutualiteit.

Na 25 jaar ervaring als psychotherapeut, begeleid ik nog steeds heel graag jongvolwassen en volwassen cliënten, koppels en (gehele of gedeeltelijke) gezinnen.

 

Mijn bronnen: de humanistische psychologie, systeem psychotherapie en de progressiegerichte benadering.

 

Mijn aanpak: een open en directe samenwerkingsrelatie met niet alleen aandacht voor problemen, maar ook voor de onbenutte mogelijkheden van mijn cliënten en hun omgeving.

 

Eva Kennes

Ik ben Eva Kennes, afgestudeerd in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KU Leuven in 2014. Ik werd erkend door de psychologencommissie met als erkenningsnummer: 912114767.

 

Ik deed reeds verschillende ervaringen op.  In het AZ Sint Maarten te Mechelen Nekkerspoel gaf ik zowel individuele sessies als groepsessies. Ook verving ik een psychomotorische therapeute bij Broeders Alexianen in Boechout, waarbij ik het geven van relaxatietherapie verder onder de knie kreeg. Sinds vorig jaar werk ik als gezinsbegeleidster in een CKG, waarbij ik ouders begeleid en opvoedingsondersteuning bied.

 

Het interesseert mij enorm wat er bij mensen leeft, wat het leven soms moeilijker maakt, vanwaar dit komt en vooral hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. In mijn aanpak vertrek ik vanuit de basisprincipes van empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en transparantie. Het bijbrengen van inzichten in bepaalde problematieken of denkpatronen is vaak een eerste helpende stap, waarna we verder oplossingsgericht te werk gaan. Hierbij gebruik ik enkele handvaten vanuit de cognitieve en gedragstherapie. Deze aanpak zal van persoon tot persoon variëren, afhankelijk van wat bij jou aansluit.

 

In de praktijk kunnen jongvolwassenen en volwassenen bij mij terecht met uiteenlopende problemen.

bottom of page