top of page
Screen%20Shot%202019-04-28%20at%2020.30_

Ik ben Marjan Verlinden. Sinds 1969 ben ik aan het werk als erkend psycholoog/psychotherapeute, erkend door de psychologencommissie met nummer 442101170. Ik volgde de opleidingen psychodrama en groepstherapie aan de  interactie-academie, alsook partnerrelatietherapie en cognitieve technieken aan de relatiestudio te Gent.

 

Mijn werkzaamheden als psychotherapeute startte ik in Vita et Pax en Cidar, daarnaast was ik medeoprichter en staflid van Kern ( centrum voor therapieopleiding en relatievorming) en gaf ik groepstherapieën en assertiviteitstrainingen in zowel België als Nederland.

 

Sinds vele jaren ben ik zelfstandig therapeute, optie volwassenen en partners in mijn eigen praktijk. Na eerst mijn eigen dochter  Neeltje Min Antonissen enkele jaren te hebben gesuperviseerd en ondersteund  bij het inwerken als volwaardig therapeute, heb ik mij recent ook mee in haar psychologenpraktijk gevestigd.

 

Ik werk volgens het psychodynamische psychotherapie, waarbij een actieve samenwerking tussen mij en mijn cliënt centraal staat. Daarnaast wordt mijn manier van werken gekenmerkt door het aangaan van confrontatie en een directieve aanpak met behulp van expressieve technieken zoals psychodrama, rollenspel,….

Screen%20Shot%202019-07-04%20at%2022.14_

Ik ben Neeltje Min Antonissen. Toen ik opgroeide zag ik mijn moeder, Marjan Verlinden, altijd als zelfstandig psychologe werken. Ik was er getuige van hoe zij vol overgave en enthousiasme mensen heeft geholpen bij hun vragen en moeilijkheden en hoe zij telkens opnieuw veel voor hen kon betekenen. Haar waardevolle inzet was voor mij niet alleen een mooi voorbeeld, maar ook mijn bron van inspiratie en motivatie om zelf in 1999 de studie klinische psychologie te starten   aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik startte gelijk in 2004 als zelfstandig psychologe, erkend door de psychologencommissie met erkenningsnummer 782106205.

 

Ik deed na mijn studie nog een opleiding forensische psychiatrie en psychologie en studeerde in 2020 af aan de Universiteit van Antwerpen als integratief psychotehrapeut. Naast het werken als zelfstandig psychologe, werkte ik als psychologe bij verschillende diensten. Op die manier leerde ik de ‘in en outs’ van het werk en deed ik ervaring op met meerdere therapievormen. Ik werkte met veel verschillende mensen en kreeg inzicht in de verscheidenheid aan moeilijkheden en levensvragen. 

 

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door een actieve, directieve en soms confronterende aanpak. Ik streef hierbij steeds naar een veilig klimaat, waarvan  empathie, transparantie en een niet oordelende houding de bouwstenen vormen.  Hierbij hanteer ik zowel aspecten uit de cognitiefgedragsmatige-, de ciëntgerichte-, systeemtherapeutische- en psychoanalytische benaderingen.

 

Ik richt mij tot volwassen individuen en koppels.

 

Ik ben Dirk De Fleurquin en in 1979 behaalde ik mijn bachelor Sociaal Agogisch Werk.

Vanaf 1990 begon ik als voltijds psychotherapeut in een consultatiebureau verbonden aan Tele-Onthaal. In 1993 behaalde ik na een opleiding van 3 jaar mijn erkenning als experiëntiëel psychotherapeut (FMS Turnhout). In 2008 verkreeg ik na een 4 jarige systeemgerichte opleiding het certificaat van relatie- & gezinstherapeut (Kern, St.-Niklaas). In academiejaar ’16 – ’17 volbracht ik de online opleiding ‘Counseling in Existentieel Welzijn’ aan de KU Leuven.

 

Gedurende mijn (inmiddels bijna) 40 jarige loopbaan werkte ik niet alleen als psychotherapeut, maar ook als hulpverlener in gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Daarnaast ook gedurende 12 jaar ook als praktijklector in het Departement Sociaal Agogisch Werk (KdG Hogeschool in Antwerpen) en 6 jaar voltijds als coach/procesbegeleider met 17 leidinggevenden en hun teams in DBC OLO Brasschaat. Momenteel werk ik voltijds als gezinstherapeut met adolescenten en hun families in de Kinder- & Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas te St. Niklaas.

 

Ik ben werkend lid, zowel  van de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie, sinds 1993) als van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- & Gezinstherapie, sinds 2008). Ik ben ook erkend als psychotherapeut door de Christelijke en de Socialistische Mutualiteiten.

 

Mijn aanpak: een open en directe samenwerkingsrelatie met niet alleen aandacht voor problemen, maar ook voor de onbenutte krachten van mijn cliënten en hun omgeving.

 

Na enkele decennia ervaring als psychotherapeut, begeleid ik nog steeds heel graag jongvolwassen en volwassen cliënten, koppels en gezinnen.

 

Screen Shot 2019-04-28 at 20.46.30.png

Ik ben Laura Verschooten. Ik studeerde af als klinisch psycholoog voor volwassenen aan de KULeuven in 2015 en sindsdien ben ik aan het werk als erkend psycholoog met erkenningsnummer922114795. Na mijn  studies startte ik het postgraduaat in de psychoanalytische therapie aan de Universiteit van Gent en schoolde me sindsdien ook bij in een breed aantal thema’s. Ik deed ervaring op bij begeleidwonen als begeleider én psycholoog en werkte als vrijwilliger bij therapeuten voor jongeren (TEJO).Momenteel ben ik eveneens aan het werk als psycholoog in het psychosociaal revalidatiecentrum RCPastel, waar ik mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid om hun leven opnieuw op te nemen en hun doelen te bereiken.

Tijdens de therapie zal ik op een psychodynamische manier te werk gaan en blijf steeds aandachtig voor de persoon voor mij, met elk zijn/haar eigen vragen, moeilijkheden en verlangens. In een veilige

ruimte zal ik je uitnodigen zo vrij mogelijk te spreken. Hierin kan je een heleboel dingen ontdekken en kunnen we samen uitzoeken hoe jij met jouw moeilijkheden om kan gaan.  

 

Bij mij kunnen zowel jongvolwassenen als volwassen terecht met allerhande moeilijkheden.

Screen Shot 2019-04-28 at 20.42.07.png

Ik ben Eva Kennes, afgestudeerd in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KU Leuven in 2014 en erkend door de psychologencommissie met erkenningsnummer: 912114767. Na mijn studies ben ik gestart als gezinsbegeleidster in een CKG, waar ik ouders in moeilijke opvoedingssituaties heb begeleid. Daarnaast werkte ik ook in het UPC Duffel op de afdeling Stemming 2. Ik begeleidde hier mensen individueel, in groep en met hun systeem.  In 2022 behaalde ik mijn postgraduaat in de integratieve psychotherapie aan de universiteit van Antwerpen.

 

Mijn aanpak vertrekt vanuit de basisprincipes empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en transparantie. Het bijbrengen van inzichten in bepaalde problematieken of denkpatronen is vaak een eerste helpende stap. Daarnaast is er ruimte om stil te staan bij leerervaringen die hiervan aan de basis kunnen liggen en wat dat op dit moment voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt. Hierbij maak ik gebruik van emotiegerichte en cognitief-gedragstherapeutische technieken. Deze aanpak zal van persoon tot persoon variëren, afhankelijk van wat bij jou aansluit.

 

In de praktijk kunnen jongvolwassenen en volwassenen bij mij terecht met uiteenlopende problemen (depressieve gevoelens, angsten, verslaving, relationele moeilijkheden, …).

IMG_5759.JPG

Ik ben Grietje Verhoeven, afgestudeerd als pedagoge aan de KULeuven in 2010. Na enkele jaren als orthopedagoog te hebben gewerkt, bied ik sinds 2012 opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen met gedragsmoeilijkheden binnen OLO VZW. Hier heb ik reeds veel ervaring opgedaan in het werken rond verschillende thema's op het vlak van opvoeding. Ik combineer deze functie graag met gesprekken bij Psyche&Logos.

  

Mijn stijl kenmerkt zich door een warme, authentieke en niet oordelende houding. Ik ga op een open manier samen met jou op zoek naar wat jou kan helpen om opnieuw plezier te beleven aan het ouderschap. Dit vanuit de achtergrond van het oplossingsgericht en systeemtheoretisch werken, waarbij ik mijn werkwijze aanpas op maat van jouw en/of jullie noden.

 

Jonge of al meer ervaren moeders, vaders en gezinnen die zoekende zijn in de opvoeding kunnen bij mij terecht voor individuele gesprekken of gezinsgesprekken rond verschillende thema's: omgaan met het ouderschap, uitdagingen in de opvoeding, het opnieuw maken van verbinding, evenwicht vinden als nieuw samengesteld gezin,... Daarnaast maak ik ook ruimte om koppels met een moeizaam fertiliteitsproces te begeleiden en te ondersteunen.

bottom of page