top of page

  • Cognitieve-gedragstherapie


De gedragstherapie gaat ervan uit dat het gedrag van de mens (lees wat een mens doet, denkt en voelt) voor een groot deel is aangeleerd. Zo gaat de gedragstherapie er dus ook vanuit dat bepaalde klachten (bijv. angsten, dwanghandelingen, middelenmisbruik,…) aangeleerd zijn en bijgevolg terug kunnen afgeleerd worden.  • Systeem- en relatietherapie


Deze therapie gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van diverse sociale systemen (bv. familie, werk, vrienden, …) en beschouwt het gezin van herkomst hierbinnen als belangrijkste systeem.

Hierbij wordt nagegaan hoe het probleem zich tijdens de interactie met anderen ontwikkelt: wat de oorzaken zijn van de problemen, hoe je met elkaar communiceert, wat goed en minder goed loopt, of beide partijen nog willen investeren, wat één ieder wil veranderen om de relatie nog kansen te geven,…Indien aangewezen en alleen als je dat zelf wilt, kan je partner, je vader/moeder, broer/zus of anderen mee worden uitgenodigd tijdens je therapie.

  • Oplossingsgerichte therapieHet uitgangspunt van dit therapiemodel is dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen.Men probeert dit tijdens de therapie te activeren en de mensen zo in staat te stellen eigen oplossingen te vinden.

De focus ligt hier op het heden en de toekomst en het verleden kan een plaats krijgen, zeker wanneer het om de successen gaat uit het verleden. Men gaat op zoek naar de gewenste situatie en naar het meest effectieve gedrag om hiertoe te komen. 

¨Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken ¨

Marcus Aurelius

bottom of page